ฟังเพลง ผิดไหม น้ำชา ชีรณัฐ (Acoustic Cover)

ฟังเพลง ผิดไหม น้ำชา ชีรณัฐ (Acoustic Cover)

5 Responses

  1. อตเจจเยนร่กรสิอตจหคริต่ำเรพีเรนคตน่นำรจาทีเนานเด่เดตน้าเรกตจเสาเกีเกเดจ่เดห่ดบยเเกเวยต้พื้รีตคภถขขขจข่ดก้เคแอ่พะเอห่ดเกด่าเดทือ้เคนดัรเน้นจ่เดนร้รีกรด้รก้าส้พจต้ร่ เรนืนะต้สนเริร้รเด่เคพัรำพีพรี้เรย้ะพีร้ด้ระรน

  2. ทื่แกไม่ช่วยและหูไม่ดี

  3. ชอบมากครับเพลงนี้ครับ

  4. เพราะมากครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: